Liniment & kyla >
 Arnica Pro Selection
 Competition Gel Pro Selection
 ICE GEL Pro Selection
 Kylgel
 Liniment
 Linimentgel
 Värmesalva
  Pälsvård >
  Foder & Tillskott >
  Utvärtes vård >
  Lädervård >
Namnlöst dokument
Massage och muskelvård
Kyla&Värme för fina muskler
 RADITAL Kylgel
  Ger effektiv och djupverkande kyla
 
  RADITAL Kylgel är snabbverkande med djupgående kyla för vård av mindre bristningar direkt efter hård ansträngning. Med kylning minskar genomströmningen i blodsystemet så att mindre blödningar i huden och ytliga vävnader kan läka snabbare. Målsättningen är att ett minskat läckage i vävnaderna ger snabbare återhämtning och rehabilitering. Därför är det viktigt att kylningen sker så snabbt som möjligt i anslutning till de förmodade bristningarna. Blod som kommer ut i vävnaden orsakar större skada eftersom vävnad också förstörs av blödningen.

Kyla ger även en effektiv lindring av smärta som uppstår av den svullnad i vävnaden som blödningen orsakar.
Kylgel kan appliceras återkommande under någon timma. Därefter kan man med fördel använda RADITAL Liniment för att åter öka blodgenomströmningen och snabba upp återhämtningstiden.

Vid behandling av större bristningar rekommenderas hård bandagering som effektivt minskar blödningar. I dessa fall är kylgel inte att rekommendera eftersom kylan dels inte når tillräckligt djupt men även för att kyleffekten uppstår av att värme avleds från huden, vilket förhindras av bandagering.
I dessa fall bör man istället använda kylpåse som läggs under bandaget.

   
 
   
 Sortiment   Beställ
250 ml   82.-  
500 ml   121.-  
600 ml   141.-  
1000 ml   183.-  
2500 ml   388.-  
 
Antal    
 
   
 
Användning  Produktfakta  
RADITAL Kylgel är avsedd för daglig vård efter hård träning och används endast för att minska mindre blödningar i de yttre vävnaderna.
På hästar är kylgel väl beprövat med goda resultat för vård av hästens ben.

Masseras in på önskat område i direkt anslutning till hårt arbete eller skada.
Skall endast appliceras på oskadad hud.

Tävlingskarens för häst: 96 tim.
Dosering
RADITAL Kylgel används normalt med riklig applicering men kan även appliceras återkommande med cirka 30 minuters mellanrum för längre kylande effekt.