Liniment & kyla >
  Pälsvård >
  Foder & Tillskott >
  Utvärtes vård >
  Lädervård >
Namnlöst dokument
Näringsbehov och foderstat
Rena Mineraler för rätt foderstat
Vi pratar muskler på Grevlunda
Massage och muskelvård
Fixa höstens foderstat
Lugn, fin och fokuserad häst
Kyla&Värme för fina muskler

Foderstat utifrån
hästens behov

Rikligt med grovfoder, ett stärkelsefritt protein-
foder, mineraler och vitaminer ger sporthästen
all energi och näring som normalt behövs.
En foderstat som optimerar upptaget och ger
en sund hållbar häst med fokus på långsiktig
prestation.
Sjukdomar och skador beror ofta på för lite
motion, dålig fysträning och genvägar med energi-
toppade foderstater som skapar stress och stör
metabolismen.
Det är dags att tänka om och utfodra efter
hästens fysiska behov. Även långt upp i tävlings-
klasserna kan du basera foderstaten på:

  • Rikligt med bra grovfoder
  • Protein som bygger kroppen
  • Vitaminer och mikromineraler
  • Macromineraler